Vad erbjuds mer 2019

Ett tiotal arrangemang utöver konserter kommer att presenteras här. Hittills är två klara:

Arrangörs- och artistmingel
Alla artister och arrangörer kan anmäla sitt intresse att delta i den här träffen. Syftet är att på ett konkret sätt ge möjlighet att göra affärer direkt på plats. Är du arrangör som inte har anmält ditt deltagande till Folk at Heart – släng iväg ett mejl till folkatheart2013@gmail.com och be om att bli kontaktad.

Konsten att söka pengar som kulturarbetare
Grubbleby, kl.15.30-16.45
Hur ska man tänka vid skrivande av ansökan? Vad ska man skriva? Vad ska man inte skriva? Vad är en lämplig ambitionsnivå jämfört med hur mycket pengar man söker, vikten av att hålla sig till ämnet, tips om var man kan ansöka om bidrag/sponsring m.m. Med festivalgeneral Andreas Svensson.

Arrangör av alla arrangemang på denna sida:
Acoustic Folk Örebro, Kulturens bildningsverksamhet, Sveriges Spelmäns Riksförbund