Vad erbjuds mer…

Arrangörs- och artistmingel
Harald, kl.12.30-14.30
Alla artister och arrangörer kan anmäla sitt intresse att delta i den här träffen. Syftet är att på ett konkret sätt ge möjlighet att göra affärer direkt på plats. Är du arrangör som inte har anmält ditt deltagande till Folk at Heart – släng iväg ett mejl till folkatheart2013@gmail.com och be om att bli kontaktad.
Arrangörs- och artistmingel 2018

Redovisning av världens musik och dans i Västmanland
Tänkeby, kl.13.15-14.15
Världens Musik o Dans är ett projekt som drivs av ”Samverkansrådet för traditionell musik o dans” där Sveriges Spelmäns Riksförbund ansvarar för projektet. Det är ett utvecklingsprojekt som rullat genom landet och där vi samarbetat med Statens Kulturråd, flera län, landsting och regioner. Vi startade 2008 och arbetat i Skåneregionen, Värmland, Västra Götalandsregionen, Uppland, Västernorrland. Under 2016 och 2017 har vi arbetat i Västmanland där Josefina Paulson varit projektledare och på lördag den 6 januari blir det en offentlig redovisning av Världens Musik o Dans i Västmanland.

Folkbildning – för folk-/världsmusik och dansgrupper
Tänkeby, kl.14.30-15.30
Christoffer Lundström, Kulturens, ger en presentation om hur man kan ta till vara de möjligheter som folkbildningen ger för musikgrupper / dansgrupper vad gäller struktur, redovisning, ekonomi, fortbildning, residens, coaching. Medverkan från Sveriges Spelmäns Riksförbund. Speciellt riktat till musiker o dansgrupper – Begränsat antal platser.

Konsten att söka pengar som kulturarbetare
Grubbleby, kl.15.30-16.45
Hur ska man tänka vid skrivande av ansökan? Vad ska man skriva? Vad ska man inte skriva? Vad är en lämplig ambitionsnivå jämfört med hur mycket pengar man söker, vikten av att hålla sig till ämnet, tips om var man kan ansöka om bidrag/sponsring m.m. Med festivalgeneral Andreas Svensson.

Spela femsträngad banjo
Wadköping, kl.15.30-16.45
Thomas Sandberg från Buckliga Boots lär ut lite tips & tricks till Dig som vill lära dig, eller börjat spela fem-strängad banjo. Vad bör man tänka på vid banjoköpet? Vilka ackordspositioner börjar man med? Olika stämningar. Teknik för högerhanden.

Arrangör av alla arrangemang på denna sida:
Acoustic Folk Örebro, Kulturens bildningsverksamhet, Sveriges Spelmäns Riksförbund